Milli Eğitim Bakanlığını (MEB), aday öğretmenlerin Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı tarihinde görev yerinde bulunamamaları durumunda mazeretlerini belgelendirmeleri halinde istek yaptıkları illerde sınava girebilecekleri bildirildi.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacak başvurularda adayın mazeretini gösterir resmi belge ile sınava girmek istediği il ve varsa sınav esnasında özel tedbir gerektiren sağlık ya da engel durumu bilgilerini bildirmeleri gerekiyor. Aday tarafından ıslak imza ile imzalanacak dilekçelerin en geç 28 Eylül 2015'de Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde olacak şekilde posta yoluyla ya da elden teslim edilmesi isteniyor. Başvuru yapmayanların dikkatinedir.