Öğretmenlik Alan Testi Coğrafya Öğretmenliği Temel Soru Kitapçığındaki, Şikayetler üzerine bilirkişi raporlarını dikkate alarak, verdiği gerekçeli kararında ilgili sınavda yer alan 25 ve 33'üncü soruların iptal edilmesine, dava sonrasında davalı ÖSYM tarafından 7 ve 18'inci sorularla ilgili olarak da karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verildi. Forum üyelerinin dikkatine.