PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : KanunlarEğitimCafe
01-Jul-2010, 00:07
Kanunlar

04 Aralik 1994 Günü Milletvekili Ve Mahalli Idareler Ara Seçimi Yapilmasi Hakkinda Kanun (4044)10 Safer 1329 Tarihli Taşocaklari Nizamnamesine Müzeyyel Kanun (osmanli Kanunu) (976)103 Ilçe Kurulmasi Hakkinda Kanun (3392)11 No.lu Protokol Ile Değişik Insan Haklarini Ve Temel özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine ölüm Cezasinin Kaldirilmasina Dair Ek 6 No.lu Protokolün Onaylanmasinin Uygun Bulunduğu Hakkinda Kanun (4913)11/10/1983 Tarih Ve 2913 S.k., 28/05/1986 Tarih Ve 3292 S.k., 26/10/1990 Tarih Ve 3671 S.k., 08/06/1949 Tarih Ve 5434 S.k. Ile 14/07/1965 Tarih Ve 657 S.k.un Bazi Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkinda Kanun (4049)1211 S. T.c. Merkez B.k., 3182 S. Bankalar K., 2983 S. Tasarruflarin T. Ve K. Y. Hizlandirilmasi Hk. K., 2985 S. Toplu K.k., 07/11/1985 T. Ve 3238 S. K., 2499 S. Spk.nda Değişiklik Yapilmasi Ve 1177 S. Tütün Tekeli K.nun Bazi Maddelerinin Yürürlükten Kald (3291)13/07/1956 Tarihli Ve 6801 Sayili Askeri Memurlarin Subayliğa Nakilleri Hakkinda Kanuna Göre Muvazzaf Subayliğa Geçirilen Bazi Emekli Yarbaylarin Terfilerinin Ve Ayliklarinin Düzeltilmesine Dair Kanun (3680)130 Ilçe Kurulmasi Hakkinda Kanun (3644)14 Eylül 1330 Tarihli Tayinat Ve Yem Kanununa Müzeyyel (demirbaş Erzak Ve Yem) Kanunu (osmanli Kanunu) (1960)14/07/1965 T. Ve 657 S., 08/06/1949 T. Ve 5434 S. 05/03/1964 T. Ve 439 S., 30/04/1992 T. Ve 3797 S., 11/10/1983 T. Ve 2914 S. Kanunlarin Bazi Maddelerinde Değişiklik Yapilmasi Ve 05/01/1961 T. Ve 222 S., 24/11/1994 T. Ve 4048 S. Kanunlarin Bazi Maddelerin (4359)15 Mayis 1335 Tarihinden Itibaren Cidali Milliye Iştirak Edip Muhtelif Milli Cephelerde Veya Dahili Isyanlarin Itfasinda Bilfiil Hizmet Ederek Fevkalade Yararlilik Gösterenlerin Takdirname Veya Bir Derece Terfi Suretiyle Taltiflerine Ve Bunlari Idare Eden (400)15/05/2002 Tarihli Ve 4756 Sayili Kanunun Geçici 1 Inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkinda Kanun (4951)1580 Sayili Belediye Kanununun 15 Inci Maddesinin 58 Inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptanci Hallerinin Sureti Idaresi Hakkinda Kanun (80)16 Mart 1336 Tarihinden Itibaren Istanbul Hükümetince Akdedilen Bilcümle Mukavelat, Uhudat Ve Sairenin Keenlemyekün Addi Hakkinda Kanun (7)16/10/1981 Tarih Ve 2533 Sayili Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldirilmasina Ve 2820 Sayili Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapilmasina Ilişkin Kanun (3821)17/07/1964 T., 506 S. Ssk Ve 02/09/1971 T., 1479 S. Esnaf Ve Sanatkarlar Ve D. B. ç. Ssk Kanunu Ile 17/10/1983 T., 2926 S. Tarimda K. A. Ve H. ç. Ss Kanununa Göre Tahakkuk Eden Prim Ve Diğer Alacaklarin Tahsilatinin Hizlandirilmasi Hakkinda Kanun (4247)17/08/1999 Ve 12/11/1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi Ve Civarinda Meydana Gelen Depremin Yol Açtiği Ekonomik Kayiplari Gidermek Amaciyla Bazi Mükellefiyetler Ihdasi Ve Bazi Vergi Kanunlarinda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun (4481)17/08/1999 Ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçlari Ve Vergi Cezalarinin Terkini Ile Vuk, Kdvk, Harçlar K. Ve Organize Sanayi Bölgeleri K.nda Değ.yap.hk.kanun (4731)18 Mart Gününün şehitler Günü Ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü Ilan Edilmesi Hakkinda Kanun (4768)19 Ekim 1960 Tarihli Ve 105 Sayili Kanunun Kaldirilmasi Hakkinda Kanun (81)190 Sayili Genel Kadro Ve Usulü Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5276)190 Sayili Genel Kadro Ve Usulü Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sağlik Bakanliğina Ait Bölümünde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (4860)190 Sayili Genel Kadro Ve Usulü Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Yargitay Başkanliğina Ait Bölümünde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5483)190 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayiştay Başkanliğina Ait Bölümünde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (4741)1982 Anayasasi (2709)20/05/1933 Tarihli Ve 2197 Sayili Kanunun 1 Inci Maddesinde Yer Alan Içel Adinin Mersin Olarak Değiştirilmesi Hakkinda Kanun (4764)2000 Mali Yili Katma Bütçeli Idareler Kesinhesap Kanunu (4729)2000 Mali Yili Kesinhesap Kanunu (4727)2001 Mali Yili Katma Bütçeli Idareler Kesinhesap Kanunu (4836)2001 Mali Yili Kesinhesap Kanunu (4834)2002 Mali Yili Bütçe Kanunu (4726)2002 Mali Yili Katma Bütçeli Idareler Bütçe Kanunu (4728)2003 Mali Yili Bütçe Kanunu (4833)2003 Mali Yili Bütçe Kanunu Ile Bağli Cetvellerinde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5004)2003 Mali Yili Genel Ve Katma Bütçeleri Kanunlaşincaya Kadar Devlet Harcamalarinin Yapilmasina Ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun (4776)2003 Mali Yili Katma Bütçeli Idareler Bütçe Kanunu (4835)2003 Mali Yili Katma Bütçeli Idareler Bütçe Kanunu (4835)2003 Mali Yili Katma Bütçeli Idareler Kesin Hesap Kanunu (5280)2003 Mali Yili Kesin Hesap Kanunu (5278)2004 Mali Yili Bütçe Kanunu (5027)2004 Mali Yili Bütçe Kanunu Ile Bağli Cetvellerinde Ve 2004 Mali Yili Katma Bütçeli Idareler Bütçe Kanununa Bağli Cetvellerde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5103)2004 Mali Yili Katma Bütçeli Idareler Bütçe Kanunu (5029)2004 Mali Yili Katma Bütçeli Idareler Kesin Hesap Kanunu (5439)2004 Mali Yili Kesin Hesap Kanunu (5438)2005 Malî Yili Katma Bütçeli Idareler Kesin Hesap Kanunu (5567)2005 Malî Yili Kesin Hesap Kanunu (5566)2005 Mali Yili Bütçe Kanunu (5277)2005 Mali Yili Katma Bütçeli Idareler Bütçe Kanun (5279)2006 Yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (5437)2006 Yili Programinin Hazirlanmasina Dair Kanun (5339)2007 Yili Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu (5565)213 Sayili Vuk, 6183 Sayili Amme A. Tah. Usulü H. Kanun, 193 Sayili Gvk, 5422 Sayili Kvk Ve 3065 Sayili Kdv Kanununda Değişiklikler Yapilmasi Hakkinda Kanun (4108)23 Nisan 1999 Tarihine Kadar Işlenen Suçlardan Dolayi şartla Saliverilmeye, Dava Ve Cezalarin Ertelenmesine Dair Kanun (4616)23 Nisan 1999 Tarihine Kadar Işlenen Suçlardan Dolayi şartla Saliverilmeye, Dava Ve Cezalarin Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapilmasina Ilişkin Kanun (4758)23/04/1981 Tarih Ve 2451 Sayili Kanunun Kapsami Dişinda Kalan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarinda Atama Usulüne Ilişkin Kanun (2477)24/11/1934 Tarih Ve 2587 Sayili Kanunla Kemal öz Adli Türkiye Cümhur Reisine Verilen "atatürk" Adinin Veya Bunun Başina Ve Sonuna Söz Konarak Yapilan Adlarin Hiçbir Kimse Tarafindan Alinamayacağini Buyuran Kanun (2622)2709 Sayili Türkiye Cumhuriyeti Anayasasinin Bazi Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkinda Kanun (4777)2839 Sayili Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapilmasi Ve Xix Uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkinda Kanun (3757)3 Ilçe Kurulmasi Hakkinda Kanun (3949)3 Mart 1340 (1924) Tarihli Ve 431 Sayili Kanunla Hazineye Kalan Taşinmaz Mallardan Bazilarinin Zilyedlerine Devri Hakkinda Kanun (4071)4 Il Ve 5 Ilçe Kurulmasi Hakkinda Kanun (3578)4353, 5539, 6200 Ve 6760 Sayili Kanunlarda Yer Alan Parasal Sinirlarin Saptanmasina Ilişkin 11/12/1978 Tarih Ve 17 Sayili Khk.nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun (3484)4811 Sayili Vergi Barişi Kanununda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun (4849)5237 Sayili Belediye Gelirleri Kanunu Ile Diğer Kanunlarla, Belediyelere Verilen Paylarin Belediye Vergi Ve Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun (277)540 Sayili Devlet Planlama Teşkilati Kuruluş Ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun (4968)65 Yaşini Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarina Aylik Bağlanmasi Hakkinda Kanun (2022)827 S. Rihtim Resmi K., 5422 S. Kvk, 193 S. Gvk 3065 S. Kdv K., 3074 S. Atv K Ve 79 S. Milli Korunma Suçlarinin Affina, Milli Korunma Teşkilati, Sermaye Ve Fon Hesaplarinin Tasfiyesine Ve Bazi Hükümler Ihdasina Dair Kanunun Bazi Maddelerinde Değişiklik Ya (3571)Adalet Bakanliğinin Teşkilat Ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkinda Kanun (2992)Adana Ilinde Seyhan Ve Yüreğir Adiyla Iki Ilçe Kurulmasi Hakkinda Kanun (3306)Adli Personel Ile Devlet Davalarini Takip Edenlere Yol Gideri Ve Tazminat Verilmesi Ile 492 Sayili Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldirilmasi Hakkinda Kanun (3717)Adli Sicil Kanunu (5352)Adli Tip Kurumu Kanunu (2659)Adli Tip Kurumu Kanununda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun (4810)Adli Yargi Ilk Derece Mahkemeleri Ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkinda Kanun (5235)Afet Bölgelerinde çaliştirilacak Personele Yapilacak ödemeler Hakkinda Kanun (1480)Afyon Ili Sincanli Ilçesinin Adinin "sinanpaşa" Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun (5180)Afyon Ilinin Adinin Afyonkarahisar Olarak Değiştirilmesi Hakkinda Kanun (5285)Ahiska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü Ve Iskanina Dair Kanun (3835)Aile Hekimliği Pilot Uygulamasi Hakkinda Kanun (5258)Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargilama Usullerine Dair Kanun (4787)Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargilama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapilmasina Ilişkin Kanun (5133)Aile Ve Sosyal Araştirmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkinda Kanun (5256)Ailenin Korunmasina Dair Kanun (4320)Ailenin Korunmasina Dair Kanunda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun (5636)Ameliyati Iskaiye Işletme Kanunu Muvakkati (osmanli Kanunu) (981)Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun (6183)Amme Hükmi şahislari Veya Müesseseleri Tarafindan Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkinda Kanun (221)Anadolu Ajansi Türk Anonim şirketinin 6762 Sayili Türk Ticaret Kanununun 272 Nci Maddesinden Istisna Edilmesine Dair Kanun (7)Anadolu Ajansinin Mallari Ve Personeli Hakkinda Kanun (57)Anayasa Değişikliğinin Halk Oyuna Sunulmasi Hakkinda Kanun (3376)Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargilama Usulleri Hakkinda Kanun (2949)Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargilama Usulleri Hakkinda Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun (5221)Anitkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine Ilişkin Kanun (2524)Ankara Elektrik Ve Havagazi Ve Adana Elektrik Müesseselerinin Idare Ve Işletmeleri Hakkinda Kanun (4325)Antalya Iline Bağli Kale Ilçesinin Adinin "demre" Olarak Değiştirilmesi Hakkinda Kanun (5322)Arsa Ofisi Kanunu Ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapilmasi Ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldirilmasi Hakkinda Kanun (5273)Arsa üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkinda Kanun (1164)Asayişe Müessir Bazi Fiillerin önlenmesi Hakkinda Kanun (1481)Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardim Hakkinda Kanun (4109)Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun (4551)Askerî Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargilama Usulü Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5530)Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5359)Askeri Ceza Kanunu (1632)Askeri Ceza Kanunu Ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargilama Usulü Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5078)Askeri Ceza Kanunu Ile Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargilama Usulü Ve Disiplin Suç Ve Cezalari Hakkindaki Kanunda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5329)Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5080)Askeri Hakimler Kanunu (357)Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (4894)Askeri Hastabakici Hemşireler Hakkinda Kanun (3433)Askeri Hastahaneler Ile Hastane Gibi Kullanilacak Revirlerde Hastalarin Beslenme Ve Bakimlari Hakkinda Kanun (2615)Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargilama Usulü Kanunu (353)Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargilama Usulü Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (4893)Askeri Nekahethane Ve Sanatoryumlarda Bulunan Ve Sevkedilenlere Ve Harb Yaralilarinin Ve Tebdilhavalilarin Sureti Iaşelerine Dair Kanun (1034)Askeri Okullar öğretmenleri Hakkinda Kanun (5044)Askeri öğrencilerden Başari Göstermiyenler Hakkinda Kanun (5401)Askeri öğrencilerin Harçliklari Hakkinda Kanun (128)Askeri Sahra Postalarinda Müstahdem Posta, Telgraf Ve Telefon Memurlariyle Seyyar Orduda Vazife Gören Muhasebe Memurlarina Parasiz Verilecek Elbise Hakkinda Kanun (4455)Askeri Yargitay Kanunu (1600)Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu (2565)Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5082)Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5412)Askeri Yüksek Idare Mahkemesi Kanunu (1602)Askerlik Kanunu (1111)Askerlik Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (4823)Askerlik Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5591)Askerlik Kanununda Değişiklik Yapilmasina Ilişkin Kanun (5380)Aslinda Vakif Olan Tarihi Ve Mimari Kiymeti Haiz Eski Eserlerin Vakiflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun (7044)Astsubay Meslek Yüksek Okullari Kanunu (4752)At Yarişlari Hakkinda Kanun (6132)At Yarişlari Hakkinda Kanunda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5476)At Yarişlari Hakkinda Kanunda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5091)Atatürk Aleyhine Işlenen Suçlar Hakkinda Kanun (5816)Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu (2876)Atatürk Orman çiftliği Arazisinden (1.148.576) Dekarinin Satilmasi Hakkinda Kanun (6947)Atatürk Orman çiftliği Arazisinden 167 Dönüm 500 Metrekarelik Kisminin Ankara Belediyesine Satilmasi Hakkinda Kanun (2015)Atatürk Orman çiftliği Arazisinden 725 Dekarinin Satilmasi Ve Evvelce Mübadele Edilmiş Olan Bir Kisim Arazinin Ilgili şahislara Ferağinin Icrasi Hakkinda Kanun (7310)Atatürk Orman çiftliği Arazisinin 8070 Dekarinin Satilmasi Hakkinda Kanun (6238)Atatürk Orman çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu (5659)Atatürk Orman çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapilmasina (5524)Atatürk Orman çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kisim Arazinin Devredilmesine Izin Verilmesi Hakkinda Kanun (2823)Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yilinin Kutlanmasi Ve "atatürk Kültür Merkezi Kurulmasi" Hakkinda Kanun (2302)Ateşli Silahlar Ve Biçaklar Ile Diğer Aletler Hakkinda Kanun (6136)Ateşli Silahlar Ve Biçaklar Ile Diğer Aletler Hakkinda Kanunda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5529)Avda Ve Sporda Kullanilan Tüfekler, Nişan Tabancalari Ve Av Biçaklarinin Yapimi, Alimi, Satimi Ve Bulundurulmasina Dair Kanun (2521)Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat Ve Görevleri Hakkinda Kanun (4587)Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu (4847)Avrupa Imar Ve Kalkinma Bankasinin Kuruluş Anlaşmasinda Yapilan Değişikliğin Onaylanmasinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (5384)Avukatlar Yardimlaşma Kanunu (6207)Avukatlik Kanunu (1136)Avukatlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun (4765)Avukatlik Kanununda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun (5533)Avukatlik Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun (5558)Avukatlik Kanununda Değişiklik Yapilmasina Ilişkin Kanun (5043)Azinlik Okullari Türkçe Ve Kültür Dersleri öğretmenleri Hakkinda Kanun (6581)