PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : bilgi türleriEğitimCafe
30-Jun-2010, 23:52
a-) GÜNDELİK BİLGİ

1. İnsanların gündelik yaşamın akışı içinde sıradan deneyimlerinin bir ürünüdür.

2. Özneldir.(subjektiv)

3. Sezgiseldir;başka deyişle kavrayış yoluyla öğrenilir.

4. Kesin değildir.

5. Sistemli ve tutarlı bilgiler değildir.

6. Yöntemsizdir.

b-) DİNİ BİLGİ

1. Kutsala dayanır.

2. İbadet biçimleri ve ahlak kurallarını içerir.

3. İmanı öngörür.

4. Eleştiri ve kuşku kabul etmez

5. Dogmatiktir

NOT:

Dogma: Din yada otoritelerce ileri sürülen bilgilerin kanıt aranmaksızın bilgi sayılması.

c-) SANAT BİLGİSİ

1. Yaratıcı hayal gücüne dayanır.

2. Özneldir.

3. Sezgiseldir.

4. Taklitten çok, kavrama ve yorumlamaya dayanır.

5. Ürünleri somuttur.

6. Güzeli amaçlar.

d-) TEKNİK BİLGİ

1. Doğal nesneleri bilimin verilerinden yararlanarak kullanışlı araç gereçler haline dönüştürme işidir.

2. İnsana yarar sağlamak ve insanın yaşamını kolaylaştırmak amacındadır.

3. Teknik bilgi pratik yarar sağlar.

4. Teknik bilgi ile doğa üzerinde egemenlik kurulması amaçlanır.

e-) BİLİMSEL BİLGİ

1. Olgulara dayalıdır.

2. Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini araştırı.

3. Bilimsel bilgi geneldir.

4. Nesneldir.(objektif)

5. Kesindir.

6. Biriken ve ilerleyen bir bilgidir.

7. Tekrarlana bilir.

8. Evrenseldir.

9. Seçici ve eleştiricidir.

10. Akla dayalıdır.

11. Öndeyi sağlar.(önceden tahmin.)

f-) FELSEFİ BİLGİ

1. İnsan merak ve hayretinden kaynaklanır.

2. Sistemli, genelleştirilmiş ve birleştirilmiş bilgilerdir.

3. Özneldir.

4. Sonuçları kesin değildir.

5. Yaratıcı düşünmenin bir ürünüdür.

6. Yığılan bir bilgidir.

7. Varlığı bir bütün olarak araştırır.

8. İnsanlığın ortak çabasının ürünü olması itibariyle evrensellik taşır.

9. Sitemli ve tutarlı bilgilerdir.

10. Akıl ve mantık ilkelerine uyar.

11. Doğruyu bulmayı amaçlar.

12. Hem kendine hem de başka bilimlere karşı eleştirici ve kuşkucu bir tavır takınır